Toán 11 Bài 2 Trang 28

( eginaligned & sin fleft( x ight)=sin gleft( x ight) \ & Leftrightarrow left< eginaligned & fleft( x ight)=gleft( x ight)+kpi \ & fleft( x ight)=pi -gleft( x ight)+kpi \ endaligned ight.,,,left( kin mathbbZ ight) \ endaligned )

Giá trị (x)cần kiếm tìm là nghiệm của phương trình:(sin 3x=sin x)

Ta có:

(eginaligned & sin 3x=sin x \ & Leftrightarrow left< eginaligned & 3x=x+k2pi \ và 3x=pi -x+k2pi \ endaligned ight. \ & Leftrightarrow left< eginaligned & x=kpi \ và x=dfracpi 4+dfrackpi 2 \ endaligned ight.,,,(kin mathbbZ) \ endaligned )


Bạn đang xem: Toán 11 bài 2 trang 28

*

Tham khảo giải thuật các bài bác tập bài bác 2: Phương trình lượng giác cơ phiên bản khác • Giải bài 1 trang 28 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 Giải những phương trình... • Giải bài 2 trang 28 – SGK môn Đại số cùng Giải tích lớp 11 Với phần đa giá trị nào... • Giải bài bác 3 trang 28 – SGK môn Đại số cùng Giải tích lớp 11 Giải những phương trình... • Giải bài xích 4 trang 29 – SGK môn Đại số với Giải tích lớp 11 Giải phương... • Giải bài xích 5 trang 29 – SGK môn Đại số với Giải tích lớp 11 Giải các phương trình... • Giải bài bác 6 trang 29 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 Với phần đông giá trị nào... • Giải bài xích 7 trang 29 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 Giải các phương trình...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 11 theo chương •Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác - Đại số và Giải tích 11 •Chương 1: Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng - Hình học 11 •Chương 2: tổng hợp và xác suất - Đại số cùng Giải tích 11 •Chương 2: Đường thẳng cùng mặt phẳng trong ko gian. Quan liêu hệ song song - Hình học tập 11 •Chương 3: hàng số - cấp cho số cùng và cấp số nhân - Đại số với Giải tích 11 •Chương 3: Vectơ trong không gian. Quan hệ giới tính vuông góc trong không gian - Hình học tập 11 •Chương 4: số lượng giới hạn - Đại số cùng Giải tích 11 •Chương 5: Đạo hàm - Đại số và Giải tích 11
bài trước bài xích sau
Giúp bạn học tốt tiếng Anh
Giải bài bác tập SGK Toán 11
Bài 2: Phương trình lượng giác cơ bản
• Giải bài 1 trang 28 – SGK môn Đại số cùng Giải tích lớp 11 • Giải bài 2 trang 28 – SGK môn Đại số với Giải tích lớp 11 • Giải bài bác 3 trang 28 – SGK môn Đại số cùng Giải tích lớp 11 • Giải bài bác 4 trang 29 – SGK môn Đại số cùng Giải tích lớp 11 • Giải bài xích 5 trang 29 – SGK môn Đại số cùng Giải tích lớp 11 • Giải bài 6 trang 29 – SGK môn Đại số cùng Giải tích lớp 11 • Giải bài bác 7 trang 29 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11
Giải bài tập SGK Toán 11
Chương 1: Hàm con số giác với phương trình lượng giác Chương 1: Phép dời hình cùng phép đồng dạng trong mặt phẳng Chương 2: tổ hợp và xác suất Chương 2: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan lại hệ tuy nhiên song Chương 3: hàng số - cấp cho số cùng và cấp cho số nhân Chương 3: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian Chương 4: số lượng giới hạn Chương 5: Đạo hàm
+ mở rộng xem đầy đủ
Giải bài bác tập các lớp
Giải bài tập Lớp 3
Giải bài xích tập Lớp 4
Giải bài bác tập Lớp 5
Giải bài xích tập Lớp 6
Giải bài xích tập Lớp 7
Giải bài tập Lớp 8

Xem thêm: Change Bullet Indents - Bulleted And Numbered Lists In Word 2013

Giải bài bác tập Lớp 9
Giải bài xích tập Lớp 10
Giải bài xích tập Lớp 11
Giải bài tập Lớp 12
Giải bài xích tập những môn
Giải bài bác tập Môn Toán
Giải bài bác tập soạn Văn
Giải bài xích tập Môn vật dụng Lý
Giải bài xích tập Môn Hóa Học
Giải bài xích tập Môn lịch Sử
Giải bài bác tập Môn Địa Lý
Giải bài bác tập Môn Sinh Học
Giải bài tập Môn GDCD
Giải bài bác tập Môn giờ đồng hồ Anh
Học tiếng Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9
Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12