Tìm Hình Tứ Giác Lớp 2

1.2. Các dạng toán

Dạng 1: Vẽ hình chữ nhật hoặc hình tứ giác.

Bạn đang xem: Tìm hình tứ giác lớp 2

Dựa vào những ô vuông trên giấy, nối các điểm mang đến trước, thỏa mãn những điều kiện để tạo thành các cạnh của hình cần vẽ.

Dạng 2: Đếm số lượng hình tứ giác hoặc hình chữ nhật tất cả trong hình.

– Đếm các hình đơn.

– Đếm những hình được ghép từ các hình đơn

– Tính tổng những hình vừa tìm được và trả lời.

Dạng 3: Kẻ thêm đoạn thẳng để được hình theo yêu thương cầu.

– Kẻ các đoạn thẳng vào hình.

– Đếm hình vừa tạo thành.

– phương pháp vẽ nào gồm số hình vừa tạo thành đúng với yêu thương cầu thì chọn phương pháp vẽ đó.

Xem thêm: Cách Khắc Phục Mất Biểu Tượng Pin Laptop Bị Mất Trên Máy Tính Windows 10

1.3.Giải bài tập Sách Giáo Khoa

Bài 1

Dùng cây bút và thước nối các điểm để có:

*

Phương pháp giải

Dùng bút chì với thước kẻ nối những điểm làm thế nào cho :

– Hình chữ nhật thì có hai cạnh lâu năm bằng nhau, nhị cạnh ngắn bằng nhau.

– Hình tứ giác là hình gồm bốn cạnh.

Hướng dẫn giải

a) Nối bốn điểm A, B, C, D để được hình chữ nhật ABCD

b) Nối bốn điểm M, N, P, Q ta được hình tứ giác MNPQ.

*

Bài 2

Trong mỗi hình dưới đây tất cả mấy hình tứ giác?

*

Phương pháp giải

Đếm các hình bao gồm bốn cạnh khép bí mật trong mỗi hình đã cho.

Hướng dẫn giải

Hình a) gồm một hình tứ giác.

Hình b) có hai hình tứ giác.

Hình c) gồm một hình tứ giác.

Bài 3

Kẻ thêm một đoạn thẳng trong hình sau để được:

a) Một hình chữ nhật với một hình tam giác

*

b) tía hình tứ giác

*

Phương pháp giải

– Dùng bút chì và thước kẻ vẽ thêm những đoạn thẳng vào mỗi hình.

– Đếm các hình tứ giác, tam giác hoặc hình chữ nhật trong hình vừa vẽ, nếu đúng với số lượng yêu thương cầu của đề bài bác thì đó là giải pháp vẽ cần tìm.