Toán Lớp 5 Trang 44, 45 Viết Các Số Đo Độ Dài Dưới Dạng Số Thập Phân

Giải bài tập SGK Toán 5 trang 44 giúp các em học sinh lớp 5 xem gợi ý giải các bài tập nội dung bài viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân của Chương 2 Toán 5. Với giải mã Toán lớp 5 cho từng bài rất chi tiết, để giúp các em ôn tập, củng cố những dạng bài bác tập, rèn luyện năng lực giải Toán 5 thiệt thành thạo.

Bạn đang xem: Toán lớp 5 trang 44, 45 viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân


Giải bài tập Toán 5 nội dung bài viết các số đo độ lâu năm dưới dạng số thập phân

Giải bài bác tập Toán 5 trang 44Bài 1 (trang 44 SGK Toán 5)Bài 2 (trang 44 SGK Toán 5)Bài 3 (trang 44 SGK Toán 5)
Gợi ý đáp án:a) 8m 6dm =
*
=8,6m ;b) 2dm 2cm =
*
= 2,2dm;c) 3m 7cm =
*
= 3,07m;d) 23m 13cm =
*
= 23,13m.

Xem thêm: Tổng Hợp Cách Tắt Chuột Cảm Ứng (Touchpad) Trên Laptop Chi Tiết Nhất

Bài 2 (trang 44 SGK Toán 5)

Viết số các số đo sau dưới dạng số thập phân:a) Có đơn vị đo là mét:3m 4dm; 2m 5cm; 21m 36cm.b) Có đơn vị đo là đề- xi- mét:8dm 7cm; 4dm 32mm; 73mm.Gợi ý đáp án:
a) 3m 4dm =
*
= 3,4m;2m 5cm =
*
=2,05m;21m 36cm =
*
=21,36m;
b) 8dm 7cm =
*
= 8,7dm;4dm 32mm =
*
= 4,32dm;73mm =
*
= 0,73 dm.
Chia sẻ bởi: Toán lớp 5: so sánh hai số thập phân trang 41 Giải Toán lớp 5 trang 41, 42 Toán lớp 5: Viết những số đo diện tích dưới dạng số thập phân trang 46 Giải Toán lớp 5 trang 46 Toán lớp 5: Viết những số đo trọng lượng dưới dạng số thập phân trang 45 Giải Toán lớp 5 trang 45 Toán lớp 5: luyện tập trang 45 Giải Toán lớp 5 trang 45 Toán lớp 5: rèn luyện chung trang 43 Giải Toán lớp 5 trang 43 Toán lớp 5: luyện tập trang 43 Giải Toán lớp 5 trang 43