CÔNG THỨC HÌNH HỘP CHỮ NHẬT

Công thức tính diện tích xung quanh, diện tích s toàn phần cùng thể tích hình vỏ hộp chữ nhật là những kiến thức và kỹ năng đã được học tập từ thời trung học. Đây là phần đa kiến thức đặc biệt áp dụng được trong thực tiễn đời sinh sống như tính diện tích chiếc hộp, dòng thùng xốp để đựng đồ,… bài viết này sẽ trình làng đầy đủ cho chính mình các phương pháp tính diện tích, thể tích hình vỏ hộp chữ nhật.

Bạn đang xem: Công thức hình hộp chữ nhật


1. Hình hộp chữ nhật là gì?

Hình hộp chữ nhật là hình không khí có 6 mặt các là phần lớn hình chữ nhật. Hình vỏ hộp chữ nhật gồm 6 mặt, 8 đỉnh, 12 cạnh. Nhị mặt đối lập nhau được coi là hai mặt dưới của hình hộp chữ nhật, các mặt còn lại gọi là mặt bên.


*

2. Cách làm tính diện tích s hình hộp chữ nhật

– công thức tính diện tích xung quanh

Diện tích bao phủ hình hộp chữ nhật bởi tổng diện tích 4 mặt mặt của hình (trừ 2 khía cạnh đáy).

Công thức: diện tích s xung xung quanh hình vỏ hộp chữ nhật được bởi tích của chu vi mặt đáy và chiều cao.

Sxq = 2h.(a +b).

Trong đó:

Sxq: diện tích xung xung quanh hình vỏ hộp chữ nhật.

+ h: chiều cao hình hộp chữ nhật.

a: Chiều dài hình hộp chữ nhật.


b: Chiều rộng hình hộp chữ nhật.

*

Ví dụ: Tính diện tích xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật, biết chiều dài trăng tròn m, chiều rộng lớn 7 m, chiều cao 10 m.

Giải:

Diện tích bao bọc của hình hộp chữ nhật là:

Sxq = 2h.(a+b) = 2 x 10 x (20+7) = 540 m2.

*

– bí quyết tính diện tích s toàn phần

Công thức: diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật bởi tổng diện tích s xung xung quanh hình hộp chữ nhật cùng 2 phương diện còn lại.

Stp = Sxq + 2.a.b = 2h.(a + b) + 2.a.b

Trong đó:

Stp: diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật.

Sxq: diện tích xung xung quanh hình hộp chữ nhật.

h: độ cao hình hộp chữ nhật.

+ a: Chiều lâu năm hình hộp chữ nhật.

b: Chiều rộng lớn hình hộp chữ nhật.

Xem thêm: Cách Căn Chỉnh Giữa Ô Trong Word, Căn Chữ Vào Giữa Ô, Cách Căn Chỉnh Chữ Giữa Ô Trong Word 2019

*

Ví dụ: một cái thùng hình chữ nhật có chiều cao là 3 cm, chiều nhiều năm là 5,4 cm, chiều rộng là 2 cm. Tính diện tích toàn phần của chiếc thùng đó?

Giải:

Diện tích toàn phần của thùng hình chữ nhật là:

Stp = Sxq + 2.a.b = 2h.(a + b) + 2ab = 2 x 3 x (5,4 +2) + 2 + 5,4 x 2 = 66 cm2.

*

3. Công thức tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật

Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật là lượng không gian mà hình chiếm.

Công thức: Thể tích hình hộp chữ nhật: được tính bằng tích của diện tích đáy với chiều cao.

V = a x b x c

Trong đó:

+ V: Thể tích hình hộp chữ nhật.

a: Chiều nhiều năm hình vỏ hộp chữ nhật.

b: Chiều rộng lớn hình vỏ hộp chữ nhật.

c: độ cao hình vỏ hộp chữ nhật.

*

Ví dụ: Tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật tất cả chiều dài 9 cm, chiều rộng 5 cm và chiều cao 6 cm.

Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật là:

V = a x b x c = 9 x 5 x 6 = 270 cm3


*

Để nắm rõ hơn về thể tích hình vỏ hộp chữ nhật, mời bạn tìm hiểu thêm bài viết Công thức tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật bao gồm ví dụ đầy đủ, chi tiết.

4. Phương pháp tính đường chéo cánh hình hộp chữ nhật

Đường chéo của hình vỏ hộp chữ nhật bao gồm độ dài bởi nhau.

*

Trong đó:

D: đường chéo hình vỏ hộp chữ nhật.

a: Chiều nhiều năm hình hộp chữ nhật.

b: Chiều rộng lớn hình hộp chữ nhật.

h: độ cao hình hộp chữ nhật.

Ví dụ: Tính đường chéo cánh hình vỏ hộp chữ nhật tất cả chiều nhiều năm 10cm, chiều rộng lớn 6cm và độ cao 15cm.

*


Hy vọng rằng cùng với những phương pháp tính diện tích s xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích của hình hộp chữ nhật. Cảm ơn chúng ta đã theo dõi.

Từ khóa tra cứu kiếm:

diện tích bao quanh hình hộp chữ nhậtcông thức tính diện tích xung xung quanh hình vỏ hộp chữ nhậttính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhậttính diện tích s toàn phần hình hộp chữ nhậtdiện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhậtcách tính diện tích s toàn phần hình hộp chữ nhậtcông thức tính diện tích s toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhậtmuốn tính diện tích s xung xung quanh hình hộp chữ nhậttính diện tích s hình vỏ hộp chữ nhậttính diện tích s toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhậtcách tính diện tích s xung quanhcông thức tính diện tích s xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhậtcách tính diện tích s toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhậtcông thức tính diện tích s hình hôp chữ nhậtcách tính diện tích s xung xung quanh hình hộp chữ nhậtcông thức tính diện tích hình vỏ hộp chữ nhậtcông thức tính diện tích s toàn phầncông thức tính diện tích toàn phần hình hộp chữ nhậttính diện tích xung quanhcông thức diện tích s xung xung quanh hình hộp chữ nhậtdiện tích toàn phần hình chữ nhậttính diện tích toàn phầndiện tích xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhậtdiện tích toàn phần của hình hộp chữ nhậts toàn phần hình hộp chữ nhậtcách tính diện tích s toàn phầnmuốn tính diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhậttính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhậtdiện tích bao bọc hình hộpcông thức diện tích toàn phần hình hộp chữ nhậtcông thức tính diện tích s xung quanh và mặc tích toàn phần của hình hộp chữ nhậtcông thức tính diện tích s toàn phần hình chữ nhậtdiện tích xung quanh diện tích s toàn phầndiện tích xung quanh của hình chữ nhậtcách tính diện tích hình vỏ hộp chữ nhậtcách tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhậtdiện tích toàn phần hình hộpmuốn tính diện tích s hình hộp chữ nhậtcông thức tính diện tích s xung xung quanh hình chữ nhậtdiện tích bao quanh là gìmuốn tính diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhậttính diện tích xung quanh hình chữ nhậtdiện tích toàn phần của hình chữ nhậtdien tich toan phan hinh hop chu nhatcông thức tính diện tích xung quanh hình hộphình vỏ hộp chữ nhậtcông thức tính dt bao quanh hình hộp chữ nhậtcách tính s toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhậtcông thức tính diện tích xung quanhdiện tích xung quanh diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật